دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی ریاست و سخنران مراسم افتتاحیه جشنواره نشان تعالی HSE


دکتر آخوندی


وزیر راه و شهرسازی
ریاست و سخنران مراسم افتتاحیه جشنواره نشان تعالی HSE

دکتر نجفی شهردار تهران  سخنران مراسم افتتاحیه جشنواره نشان تعالی HSE

دکتر نجفی


شهردار تهران
سخنران مراسم افتتاحیه جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر مظاهریان معاون وزیر - معاونت مسکن و ساختمان ریاست شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر مظاهریان


معاون وزیر - معاونت مسکن و ساختمان
ریاست شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ریاست کمیته فنی و عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

مهندس مانی فر


مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
ریاست کمیته فنی و عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر اردستانی ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ریاست کمیته تدوین مدل و عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر اردستانی


ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ریاست کمیته تدوین مدل و عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

مهندس طاهرخانی


معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر خادمی


معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر شکرچی زاده معاون وزیر و ریاست مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر شکرچی زاده


معاون وزیر و ریاست مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

سردار عبداللهی


فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

مهندس رجبی


ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر همتی مدیرعامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر همتی


مدیرعامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

مهندس داوری


مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 سرکار خانم مهندس نوری ریاست کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

سرکار خانم مهندس نوری


ریاست کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس احمدیان راد مدیر امور بین الملل نشان تعالی HSE عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

مهندس احمدیان راد


مدیر امور بین الملل نشان تعالی HSE
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر ایرج محمدفام دبیر علمی نشان تعالی HSE عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر ایرج محمدفام


دبیر علمی نشان تعالی HSE
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر نعیمی مطلق دبیر اجرایی و سرپرست دبیرخانه نشان تعالی HSE عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر نعیمی مطلق


دبیر اجرایی و سرپرست دبیرخانه نشان تعالی HSE
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 دکتر حناچی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

دکتر حناچی


معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس علیزاده معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE  

مهندس علیزاده


معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
عضو شورای سیاست گزاری جشنواره نشان تعالی HSE

 مهندس علیرضا نتاج مدیر فنی دبیرخانه نشان تعالی HSE سرپرست گروه علمی محور محیط زیست مدل ارزیابی نشان تعالی HSE  

مهندس علیرضا نتاج


مدیر فنی دبیرخانه نشان تعالی HSE
سرپرست گروه علمی محور محیط زیست مدل ارزیابی نشان تعالی HSE