ثبت نام دوره چهارم آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE نظام مهندسی

دانلود نامه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع دوره "آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE نظام مهندسی"

بدینوسیله برنامه آموزشی جهت اخذ صلاحیت تدریس دوره های آموزشی برنامه ریزی شده HSE به شرح ذیل می باشد.

الف) بازه های زمانی

دوره آموزشی به صورت  E- Learning به شرح ذیل انجام خواهد شد:


1-    بازه زمانی اول

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/5/18 و 97/5/19

2روز مورخ 97/5/25 و 97/5/26

1 روز مورخ 97/5/30

97/6/15

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

 2-    بازه زمانی دوم

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/7/11 و 97/7/12

2 روز مورخ 97/7/16 و 97/7/17

1 روز 97/7/26

97/8/10

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

 3-    بازه زمانی سوم

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/8/9 و 97/8/10

2روز مورخ 97/8/19 و 97/8/20

1 روز مورخ 97/8/24

97/9/17

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

 4-    بازه زمانی چهارم

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/10/5 و 97/10/6

2روز مورخ 97/10/12 و 97/10/13

1 روز مورخ 97/10/15

97/11/4

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

  • ساعت شروع کلاس ها از 8:30 صبح لغایت 16:30 بعدازظهر می باشد.
  • لازم به ذکر است آزمون تایید صلاحیت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار خواهد گردید.
  • هزینه های ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در فرم ثبت نام ذکر شده است.
  • فرم تکمیل شده را به همراه  فیش واریزی به شماره 09902108134 (تلگرام/واتس اپ) و یا به ایمیل hseawards2018@gmail.com ارسال فرمایید.
دانلود فرم ثبت نام آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE مهندسین

 توجه: قبل از ورود به سامانه آموزشی فیلم های راهنما را مشاهده نمایید.

دانلود برنامه‌های موردنیاز جهت شرکت در دوره‌های آموزشی 

‌‌دانلود فیلم‌های راهنمای ورود به جلسات
  • لازم به ذکر است آزمون تایید صلاحیت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار خواهد گردید.