ثبت نام دوره چهارم آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE نظام مهندسی

دانلود نامه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع دوره "آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE نظام مهندسی"


قابل توجه اساتید محترم:

آزمون پنجم مورخ 97/11/13 ساعت 16 الی 17:45 برگزار میگردد.


بدینوسیله برنامه آموزشی جهت اخذ صلاحیت تدریس دوره های آموزشی برنامه ریزی شده HSE به شرح ذیل می باشد.

الف) بازه های زمانی

دوره آموزشی به صورت  E- Learning به شرح ذیل انجام خواهد شد:


1-    بازه زمانی اول

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/5/18 و 97/5/19

2روز مورخ 97/5/25 و 97/5/26

1 روز مورخ 97/5/30

97/6/15

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

 2-    بازه زمانی دوم

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/7/11 و 97/7/12

2 روز مورخ 97/7/16 و 97/7/17

1 روز 97/7/26

97/8/10

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

 3-    بازه زمانی سوم

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/8/9 و 97/8/10

2روز مورخ 97/8/19 و 97/8/20

1 روز مورخ 97/8/24

97/9/17

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

 4-    بازه زمانی چهارم

 E-Learning (5 روزه)

زمان آزمون

2 روز مورخ 97/10/5 و 97/10/6

2روز مورخ 97/10/18 و 97/10/19

1 روز مورخ 97/10/20

97/11/4

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

  • ساعت شروع کلاس ها از 8:30 صبح لغایت 16:30 بعدازظهر می باشد.
  • لازم به ذکر است آزمون تایید صلاحیت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار خواهد گردید.
  • هزینه های ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در فرم ثبت نام ذکر شده است.
  • فرم تکمیل شده را به همراه  فیش واریزی به شماره 09902108134 (تلگرام/واتس اپ) و یا به ایمیل hseawards2018@gmail.com ارسال فرمایید.
دانلود فرم ثبت نام آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE مهندسین

 توجه: قبل از ورود به سامانه آموزشی فیلم های راهنما را مشاهده نمایید.

دانلود برنامه‌های موردنیاز جهت شرکت در دوره‌های آموزشی 

‌‌دانلود فیلم‌های راهنمای ورود به جلسات