بدینوسیله برنامه آموزشی جهت اخذ صلاحیت تدریس دوره های آموزشی برنامه ریزی شده HSE به شرح ذیل می باشد.

 

الف) بازه های زمانی

دوره آموزشی به صورت 2 مرحله E- Learning و حضوری به شرح ذیل انجام خواهد شد:


1-    بازه زمانی اول

 E-Learning (4روزه)

حضوری (1روزه)

2 روز مورخ 97/5/18 و 97/5/19

2روز مورخ 97/5/25 و 97/5/26

97/5/30

آزمون در تاریخ 97/6/15 به صورت حضوری و در مدت 90 دقیقه در دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید.

 

 2-    بازه زمانی دوم

 E-Learning (4روزه)

حضوری (1روزه)

2 روز مورخ 97/7/12 و 97/7/13

2 روز مورخ 97/7/19 و 97/7/20

97/7/26

آزمون در تاریخ 97/8/3 به صورت حضوری و در مدت 90 دقیقه در دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید.

 

 3-    بازه زمانی سوم

 E-Learning (4روزه)

حضوری (1روزه)

2 روز مورخ 97/8/10 و 97/8/11

2روزه مورخ 97/8/17 و 97/8/18

97/8/24

آزمون در تاریخ 97/9/10 به صورت حضوری و در مدت 90 دقیقه در دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید.

 
  • لازم به ذکر است آزمون تایید صلاحیت به صورت حضوری و کتبی برگزار خواهد گردید.
  • هزینه های ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در فرم ثبت نام ذکر شده است.
  • فرم تکمیل شده را به همراه  فیش واریزی به شماره 09902108134 (تلگرام/واتس اپ) و یا به ایمیل hseawards2018@gmail.com ارسال فرمایید.
دانلود فرم ثبت نام آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE مهندسین