بدینوسیله برنامه آموزشی جهت اخذ صلاحیت تدریس دوره های آموزشی برنامه ریزی شده HSE به شرح ذیل می باشد.

الف) بازه های زمانی

دوره آموزشی به صورت  E- Learning به شرح ذیل انجام خواهد شد:

 

زمان برگزاری کلاس های مجازی

زمان آزمون

جلسه اول: 7 مرداد

جلسه دوم: 8 مرداد

جلسه سوم: 10 مرداد

جلسه چهارم: 14 مرداد

جلسه پنجم: 17 مرداد

98/6/2

ساعت 9:30

آزمون به صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

 

  • ساعت شروع کلاس ها از 8:30 صبح لغایت 16:30 بعدازظهر می باشد.
  • لازم به ذکر است آزمون تایید صلاحیت به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار خواهد گردید.
  • هزینه های ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در فرم ثبت نام ذکر شده است.
  • فرم تکمیل شده را به همراه  فیش واریزی به شماره 09902108134 (تلگرام) ارسال فرمایید.
  • سامانه آموزشی: www.hsetest.ir
  • نام کاربری: شماره ثبت دبیرخانه - رمز عبور: کدملی دانشپذیر
دانلود فرم ثبت نام آموزش و اخذ صلاحیت تدریس دوره های HSE مهندسین

 توجه: قبل از ورود به سامانه آموزشی فیلم های راهنما را مشاهده نمایید.

دانلود برنامه‌های موردنیاز جهت شرکت در دوره‌های آموزشی 
‌‌دانلود فیلم‌های راهنمای ورود به جلسات
 
نامه دوره پنجم دوره های آموزشی HSE مدرسین