راهنمای ثبت نام در دومین جشنواره سراسری ارزیابی نشان تعالی HSE 

 

دانلود راهنمای ثبت‌نام در دومین جشنواره سراسری ارزیابی نشان تعالی HSE

 

* دانلود فرم ثبت نام

* شماره شباIR230570032981013389231101

* شماره حساب: 3298100133892311

* ایمیل: hseawards2018@gmail.com

* تلگرام: 09902108134

* برنامه پیشنهادی جهت اسکن فرم‌های ارسالی Cam Scanner می‌باشد.

 

3- جهت دریافت تأییدیه ثبت‌نام، پس از ارسال فرم، با دبیرخانه (واحد آموزش) تماس حاصل فرمایید.