1- دانلود فرم ثبت‌نام و تکمیل آن.

2- اسکن فرم ثبت‌نام  تکمیل شده، کارت شناسایی عضویت در سهمیه مورد تقاضا، فیش واریزی و ارسال به دبیرخانه از طریق ایمیل یا تلگرام.

* شماره شبا: IR660120020000005993925313

* شماره کارت: 9732-3860-3377-6104

* ایمیل: hseawards2018@gmail.com

* تلگرام: 09902108134

* برنامه پیشنهادی جهت اسکن فرم‌های ارسالی Cam Scanner می‌باشد.

 

3- جهت دریافت تأییدیه ثبت‌نام، پس از ارسال فرم، با دبیرخانه (واحد آموزش) تماس حاصل فرمایید.