جهت تکمیل ثبت‌نام در کارگاه‌ها و پنل های تخصصی به منوی ثبت‌نام، راهنمای ثبت نام مراجعه کرده، بخش ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی را مطالعه کرده و طبق آن عمل کنید.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
1396-12-05 14:00-16:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر پاکدامن
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
80
2 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا براساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
1396-12-05 16:15-18:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر پاکدامن
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
65
3 حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق براساس مبحث 3 مقررات ملی ساختمان
1396-12-06 08:00-10:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر پاکدامن
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
51
4 ایمنی عملیات کار در ارتفاع
1396-12-06 10:30-12:30
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر پاکدامن
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
58
5 HSE در پروژه‌های عمرانی و شهری
1396-12-06 08:00-10:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر حامی
دانشجویان 500,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 600,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 550,000 ریال
کارکنان شهرداری‌های کل کشور 550,000 ریال
کارکنان آتش‌نشانی‌های کل کشور 550,000 ریال
14
6 ایمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌ها
1396-12-06 10:30-12:30
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر حامی
دانشجویان 500,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 600,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 550,000 ریال
کارکنان شهرداری‌های کل کشور 550,000 ریال
کارکنان آتش‌نشانی‌های کل کشور 550,000 ریال
8
7 نقش دستگاه‌های وظیفه مدار و NGO های تخصصی در HSE
1396-12-06 14:00-16:30
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر حامی
دانشجویان 500,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 600,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 550,000 ریال
کارکنان آتش‌نشانی‌های کل کشور 550,000 ریال
4
8 تکنولوژی‌ها، تجهیزات و استارتاپ‌های HSE
1396-12-06 14:00-16:30
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن دکتر پاکدامن
دانشجویان 500,000 ریال
اساتید 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 600,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 550,000 ریال
کارکنان شهرداری‌های کل کشور 550,000 ریال
کارکنان آتش‌نشانی‌های کل کشور 550,000 ریال
10
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.