برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق براساس مبحث 3 مقررات ملی ساختمان
1396-10-10 08:00-12:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
30
2 ایمنی عملیات کار در ارتفاع
1396-10-10 14:00-18:00
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
30
3 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا براساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
1396-10-11 08:00-12:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
30
4 مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
1396-10-11 14:00-18:00
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
32
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.